Zawory pneumatyczne stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Na ich popularność wpływają m.in. niski koszt zakupu i eksploatacji, uniwersalność i szerokie spektrum działania. Dowiedz się, gdzie warto wykorzystać zawory pneumatyczne i jakie rodzaje zaworów możemy spotkać.

Jak działa zawór pneumatyczny?

Zawory pneumatyczne są bardzo proste w swojej budowie. Są one sterowane za pomocą sprężonego powietrza. Głównym zadaniem zaworów pneumatycznych jest regulacja, kontrola lub zmiana przepływu medium w instalacji.

Zawór pneumatyczny schemat

Zawory pneumatyczne to bardzo niewielkie i kompaktowe rozwiązania, które sprawdzają się w wielu rodzajach instalacji. Zawory pneumatyczne umożliwiają regulację przepływu powietrza czy innego medium za pomocą specjalnie wykonanego grzybka regulacyjnego. Możemy wyróżnić kilka rodzajów zaworów pneumatycznych z uwagi na ich budowę: kulowe, motylkowe, przeponowe lub grzybkowe.

Zawory pneumatyczne – dostępne możliwości

Zawory rozdzielające to grupa zaworów, które odpowiadają za sterowanie kierunkiem przepływu medium w instalacjach. Zmiana kierunku, może odbywać się za pomocą grzybka, motylka czy kuli. Zawory rozdzielające pneumatyczne umożliwiają również zamknięcie lub otwarcie dopływu medium do układu.

Zawory odcinające to części pneumatyczne, które pozwalają na otwarcie lub zamknięcie przepływu sprężonego powietrza lub innego medium w instalacjach.

Zawory zwrotne służą do zapewnienia jednokierunkowego przepływu medium w instalacji, blokując tym samym przepływ w drugim kierunku.

Gdzie stosować zawory pneumatyczne ?

Stosowanie zaworów pneumatycznych jest bardzo powszechnie. Ich budowa i zastosowanie jest uniwersalne, dlatego idealnie sprawdza się w wielu dziedzinach przemysłu. Zawory pneumatyczne mogą być wykorzystywane m.in. na liniach produkcyjnych oraz różnych systemach kontroli procesów.

Poznaj szeroką gamę zaworów pneumatycznych w naszym sklepie!