Newsletter

Strona główna » Zawory » Parowe ze stali nierdzewnej

W celu regulowania, sterowania kierunkiem oraz kontroli nad przesyłem cieczy, gazów i innych materiałów, wykorzystywane są zawory ze stali nierdzewnej. Z punktu widzenia technicznego ich działanie jest zazwyczaj niezwykle proste i polega na otwieraniu, zamykaniu lub częściowym zamykaniu możliwości przejścia medium z obszaru o wyższym do obszaru o niższym ciśnieniu. Zakres wykorzystania tego typu urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, czy żeliwa jest ogromna i obejmuje między innymi kontrolę irygacji, wykorzystanie w procesach przemysłowych, na potrzeby gospodarstw domowych, transportu i wojskowości. W przypadku przemysłu znaleźć je można w niemal każdym procesie, od instalacji wodnych i kanalizacyjnych, aż po generowanie prądu elektrycznego, czy też przetwórstwo ropy naftowej. Zróżnicowanie oraz ilość rozwiązań w tym zakresie obejmuje zawory parowe, igłowe, odcinające, regulacyjne, bezpieczeństwa i wiele innych urządzeń.

Sterowanie odbywać się może manualnie, a także za pomocą różnorodnych siłowników z napędem elektrycznym, układów pneumatycznych (kontrolowanych przez ciśnienie powietrza), czy też hydraulicznych (bazujących na ciśnieniu cieczy, np. oleju, wody). Wykorzystanie bardziej wydajnych systemów sterowania spotykane jest na przykład w przypadku systemów zautomatyzowanych, sterowanych zdalnie lub też w sytuacji, kiedy ręczna kontrola jest zbyt trudna bądź niemożliwa (np. z uwagi na rozmiary urządzenia).

W obszarze tym występuje ogromna różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych (np. urządzenia kulowe, motylkowe, kurkowe, przeponowe), materiałowych (np. stal nierdzewna, żeliwo, tworzywa sztuczne), a także związanych z przeznaczeniem urządzeń (np. zawory parowe, gazowe, bezpieczeństwa, zwrotne). Jest to wynik ich niezwykłej użyteczności oraz szerokich możliwości wykorzystania.